Jurgen Cornelis

'Laat het leven binnen'

Informatie

Gast Jurgen Cornelis
Programma Presentatie "Laat het leven binnen"

Beschrijving

In de ruim 20 jaar dat Jurgen psychiater is heeft hij voornamelijk in de psychiatrische crisisdienst gewerkt zowel in Maastricht als de laatste 10 jaar in Amsterdam. Zijn werk heeft twee duidelijke focussen. Het eerste is om de expertise die hulpverleners binnen de GGZ hebben meer toegankelijk te maken. Niet alleen voor degenen die hulp vragen maar ook door, met name in Maastricht, consultatie projecten op te zetten bijvoorbeeld naar diverse maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast, en ook in het verlengde hiervan zet hij zich in om mensen die belangrijk zijn voor patiënt, zoals familie, vrienden of bekenden, zoveel als mogelijk te betrekken bij de zorg om door samen te werken gezamenlijk meer mogelijkheden te creëren in de behandeling. Over het nut van betrekken van naasten bij een behandeling heeft hij verschillende artikelen en hoofdstukken in leerboeken geschreven.

Jurgen Cornelis is binnen Arkin werkzaam als psychiater bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam, relatie- en gezinstherapeut en plv.-opleider voor artsen die zich willen specialiseren tot psychiater